Edició 2012

Conèixer de primera mà les oportunitats de negoci en el desenvolupament de xarxes intel·ligents en un sector emergent.

Les Smart Grids fa anys que estan desenvolupades a Estats Units i Canadà,  lligades a l’electrificació rural i  aprofitant les energies que es poden generar en el propi territori.
A Europa, la Plataforma Tecnològica Europea per a les Xarxes d’Electricitat del Futur aposta pel desenvolupament de xarxes intel·ligents com a infraestructura bàsica de creixement regional i creador de riquesa, que han de fer possible assolir un 35% de generació d’energia renovable distribuïda pel territori al 2020 i la descarbonització total de l’energia pel 2050.

A Catalunya, el món rural és el marc principal en la generació d’energia per a fonts renovables com la hidroelèctrica, l’eòlica i la solar fotovoltaica, a més de les estretament vinculades a l’activitat agroforestal, com la biomassa o el biogàs. A més, el sector agrari té un pes molt important en el desenvolupament i implantació de l’economia verda-circular, que sustentarà el futur de la nostra societat.

Les xarxes intel·ligents són imprescindibles per aprofitar aquestes potencialitats, per a l’expansió de les energies renovables i per a optimitzar la producció i la distribució d’energia elèctrica, i aportaran beneficis a:

  • Productors d’energia, per a anticipar la demanda i controlar la generació d’acord a necessitats reals en línia evitant consums pic, i reduint, per tant, el sobre-cost tècnic i ambiental de la seva generació
  • Distribuïdors d’energia, per a fer un ús més racional de les seves instal·lacions i evitar riscos de fallida en el subministrament.
  • Consumidors, per a tenir molt més control sobre el consum de l’energia i per a optimitzar-lo en línia amb la capacitat de producció.

Garantir la qualitat del subministrament i la pròpia distribució d’energia són elements claus per a crear oportunitats d’activitat i riquesa que reverteixin en benefici de tota la població. El repte és aprofitar al màxim els recursos de què disposem a través de les tecnologies i millorar la qualitat del subministrament i l’eficiència energètica del país, desenvolupant energia intel·ligent per a tot el territori.

El I CongrésRural SmartGrids, organitzat pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, l’Institut Català d’Energia, la Fundació del Món Rural i Localret se celebrarà a Barcelona el 25 i 26 d’octubre de 2012, a la Casa del Mar per a reunir als principals actors i debatre sobre per què i cóm implantar xarxes intel·ligents d’energia al món rural com a vehicle de desenvolupament territorial de Catalunya i explorar les oportunitats d’activitat i de negoci.

Rural Smart Grids contribueix a marcar l’estratègia per a millorar la qualitat i l’eficiència energètica del nostre país via el desenvolupament rural.

Deja un comentario