Ponències

Ponències del 1r Congrés Rural Smart Grids

Aqui trobaràs totes les ponències en un únic arxiu (106 MB)

Pep Salas,
Membre de la Comissió Energia i Residus del COEAC
Relació entre el món rural i l’energia
Joan Gabriel Bergas,
Professor titular d’Universitat de la UPC i Director del Dept. d’Enginyeria Elèctrica de la UPC. Director de recerca del CITCEA-UPC
Tecnologies facilitadores de les Smart Grids: una oportunitat per a la indústria catalana.
XARXES INTEL·LIGENTS I ENERGIA BLOC 1
Asier Moltó,
Jefe de Proyectos en el Dpto. de Gestión de la Demanda, Red Eléctrica de España
La visió de l’operador de la xarxa: reptes d’integració de recursos energètics locals.
Ramon Gallart,
Responsable de Xarxes Intel•ligents, Estabanell Energia
La visió del distribuïdor d’energia: les noves tecnologies en un entorn rural.
Eduard Quintana,
Responsable de mercat elèctric de Som Energia
La visió de la comercialitzadora: gestió de la demanda.
Joan Vila,
de LC Paper
Cas pràctic: La cogeneració com a solució.
Jaume Vicens,
Departament d’Enginyeria d’Apergas
Cas pràctic: Plantes de biogàs i possibilitats en el marc de les Smart Grids.
IMPACTE SOCIAL I TERRITORIAL DE LES XARXES ELÈCTRIQUES BLOC 2
Teòfil Camí,
Empresari ramader
Impacte socioeconòmic i integració d’estructures i serveis d’energia al territori (no disponible)
Míriam Salguero,
Tècnica de la Comisión Nacional de Energía
Anàlisi regulatòria per al desenvolupament de les xarxes intel•ligents.
Ricard Masip,
Soci de la Coop. Agrosolar Cabacés
Cas pràctic: Oportunitats pel món rural
Maria Crehuet,
Alcaldessa d’Ordis
Cas pràctic: La micro-generació distribuïda i el món rural.
Eduard Perramon,
Director de Webdom Labs
Cas pràctic: Sistemes de monitorització i control de consum i producció energètica.
Mireia Codina,
Àrea d’Aprofitaments fusters i biomassa del Centre Tecnològic Forestal
Cas pràctic: Usos energètics de la biomassa forestal.
Pau Puigdollers,
Del projecte GERONIMO II-BIOGAS. Plataforma Energy4Farms
Cas pràctic: Projecte de promoció del biogàs d’ús agroindustrial.
XARXES ELÈCTRIQUES INTEL•LIGENTS I TELECOMUNICACIONS BLOC 3
Esteve Ribera
Responsable del desplegament d’Infraestructures de Telecomunicacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Situació de les telecomunicacions en el món rural.
Jordi L. Dalmau Royo,
Director Zona Nord d’Endesa Enginyeria, Endesa, S.A
Les Smart Grids al món rural, l’equilibri natural de la xarxa elèctrica del futur.
Joan Brossa,
Responsable comercial i desenvolupament de Metering Circutor
Smartmeters. Comptadors intel•ligents
Albert Batchellí,
Anxanet
Casos pràctics: Transport IP per a recollida de dades i telegestió.
Carles Bock,
Director d’Apfutura
Casos pràctics: Serveis avançats a les xarxes de Nova Generació.
Asier Ibarguen,
Director tècnic de Elecnor Deimos
Casos pràctics: Seguretat en xarxes distribuïdes.

Deja un comentario