Conclusions RSG2014

Conclusions del 3r Congrés Rural Smart Grids 2014

Conclusions del 3r Congrés Rural Smart Grids, la cita imprescindible de l’energia al món rural que va tenir lloc a Barcelona el 19 novembre de 2014 Smart rural & city: un concepte, dues realitats, en el marc del l’ Smart City Expo & World Congress.

Conclusions del 3r Congrés Rural Smart Grids, Smart rural & city: un concepte, dues realitats