Pòsters

Pòsters presentats durant el 2n Congrés Rural Smart Grids a Lleida

Aqui trobaràs els pòsters del 2n Congrés Rural Smart Grids

L’aigua com a vector energètic BLOC 1
Sr. Joaquim Monserrat, Professor d’Enginyeria Hidràulica i membre del grup de recerca d’Enginyeria hidràulica, hidrològica i del medi rural a la Universitat de Lleida
Avaluació i propostes de millora de l’eficiència d’una estació de bombament per reg
Sr. Manel Olmo, Director d’explotació d’Aigües del Segarra Garrigues SA (ASG).
Oportunitats energètiques del Canal Segarra-Garrigues.
Sr. Oriol Gavaldà, Cap d’I+D a AiguaSol.
Energia solar tèrmica a l’agroindústria rural: eina d’independització energètica. Exemple d’una planta de 3000 m2 en un escorxador al Bages.
Sr. Joan Fages, Electraguardiola SL i Conseller de la Promotora del Rec dels 4 pobles.
Projecte agro-energètic de la central hidroelèctrica del rec dels 4 pobles.
Sr Ricard Gorgues, Director d’Operacions de Cefiner SL.
Xarxa de calor per a un nucli rural amb aprofitament del recurs biomàssic local.
Sr. Miquel Gironès, representant de les empreses Minasol Trading, Pentaedro i Emas
Estudi d’harmonització de recursos sostenibles a 4 parròquies d’Andorra.
Sr. Sergio Mothe, Mothe Ingenieros, S.L.
L’eficiència en l’ús de l’aigua i la seva repercussió energètica.
Sr. Oriol Xalabarder, Electra Caldense.
Experiència de companyia elèctrica distribuïdora amb salt hidràulic.
Sr. Jaime Lledó, CEO de Tecnoturbines. Seleccionat del Call for papers.
Microturbina hidràulica: generació d’energia hidràulica aprofitant salts de pressió hidràulics.
Les TIC com a eines per gestionar i estalviar recursos hídrics com a vector energètic BLOC2
Sr. Xavier Cordoncillo, President del Grup de Treball Smart Grids / Grup d’Enginyers Intercol·legial.
Noves reglamentacions; les barreres cap a les smarts grids.
Sr. Carlos Barbero, Cap del Departament d’Infraestructures de Control i Regulació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Sistema de control de l’aigua en el territori (SICAT).
Sr. Joan Esteve, Director tècnic de viticultura de Grup Codorniu.
L’eficiència en els consums d’aigua mitjançant la gestió de les dades en les explotacions de vinya.
Sr. Joan Latorre, Enginyer Agrònom, Tècnic d’Obres de la Divisió d’Obres Hidràuliques d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.
Tractament de dades i optimització de l’energia.
Ignasi Servià, Enginyer Agrònom, Consultor en temes estratègics i territorials relacionats amb els regadius i membre de la Comissió de l’Aigua del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
Les dades, els automatismes i l’eficiència en els regadius.
Sr. Jaume Casadesús, Investigador al programa d’Ús eficient de l’aigua, de l’Institut de Recerca i Transferència Agroalimentària (IRTA) a Lleida. Seleccionat del Call for papers.
Supervisió i control automatitzat del reg amb el kit EFFIDRIP.
Sr. Josep Miquel Teixidó, enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), soci fundador i Director de Control Intel·ligent de l’Energia SCCL (CINERGIA). Seleccionat del Call for papers.
Disseny i construcció d’una microxarxa (solar + eòlica + bateries) per a la gestió òptima d’energia en una depuradora d’aigües.

Estabilització de Xarxes Elèctriques Rurals amb Inserció de Renovables mitjançant Emmagatzemament d’Energia Elèctrica en Bateries.

L’aigua com a vertebrador social i territorial. BLOC3
Sr. Günter Mögele, Tinent d’Alcalde del municipi alemany de Wildpoldsried.
Sr. Esteve Niubó, Gerent-administrador d’Enginyeria Inalba SL.
Territori i acceptació d’infraestructures: els projectes hidràulics i energètics.
Sr. Hugo Niesing, CEO a Resourcefully (Països Baixos)
Experiència en la gestió de l’autoconsum a Holanda
Sr. Joan Solé, Dr. Enginyer agrònom a Urgesneda SL.
Cultivar energia: relació amb l’aigua.
Sr. Xavier Vallvé, soci Director de Trama Tecnoambiental SL.
Microxarxes elèctriques rurals: experiències de models de negoci i propietat.
Dr. Albert Sorribes, Vicerector de Política Científica i Tecnològica de la Universitat de Lleida (UdL).
AgroSmart: Solucions tecnològiques per al món rural i la indústria agroalimentària. energètica.
Sr. Santiago Martínez, Gerent de Termosolar Borges.
Implantació i funcionament d’una instal·lació solar termoelèctrica hibridada amb biomassa.
Sr. Santiago Ochoa, Director de Goiener, S.COOP.
Cooperatives Energètiques com a catalitzadors socioeconòmics enl’àmbit local-regional.
Il·lm. Sr. Francisco Javier Doménech, alcalde de Fabara, i Sr.Carlos Estaran
El cas de la depuradora autosuficient de Fabara.
Altres Experiències i casos d’interès del 2n Rural Smart Grids.
Ajuntament de Sabadell
L’aigua regenerada com a factor de sostenibilitat, eficiència i competitivitat empresarial.
Azahar Energy S.A.
Desenvolupament i generació d’energia aïllada mitjançant cultius energètics.
Centre Tecnològic Forestal- Universitat Politècnica de Catalunya.
Estudi sobre cogeneració distribuïda amb biomassa forestal a una subcomarca de la Catalunya Central.
DENA-Ingesco.
Energia, aigua i rec. Clau en la dinamització de l’economia local.
DENA- Ingesco-Universitat de Girona.
Valorització de l’aigua: detecció de la problemàtica i la seva solució.
ECOESTUDIO SLP. Optimització de les captacions i dipòsits de les xarxes d’aigua municipal.
ECOESTUDIO SLP.
Sistemes de desinfecció autònoms en granges aïllades.
EFOODPRINT, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Lleida.
Avaluació i reducció de petjada hídrica a l’agricultura.
La Salle- Universitat Ramon Llull.
INTelligent Electrical Grid Sensor communications.
Pentaedro-GITS UPC
Estudi de Viabilitat d’Emmagatzematge d’Energia, PHES, a Les Terres de l’Ebre
Piro_Negawatt, SCCL.
Cooperativa de serveis d’estalvi energètic als Pirineus i Prepirineus de Lleida
PUNT ECO AGROAMBIENTAL, S.L. Monitorització i millora dels regs a pressió.