Rosalba Llorens: “Serem més eficients si sumem City i Rural Smart”

Rosalba Llorens és Product Manager d’Abertis Telecom i encarregada d’una de les ponències del Congrés Rural Smart Grids que se celebra el 19 de novembre a Barcelona en el marc de l’Smart City World Congress. El tema de la ponència és “Infraestructures i smart grids en els entorns rurals” i la seva idea clau és la potenciació del model d’ús de les infraestructures en modalitat servei “oferint la possibilitat d’una plataforma que aglutini els millors resultats dels millors proveïdors, operadors i desenvolupadors”.

Com valoreu la realització de congressos com el Rural Smart Grids per a promoure el debat social i el desenvolupament de la generació distribuïda d’energia renovable i la implantació de les telecomunicacions en el món rural?

La major part de fòrums estan centrats en les grans ciutats o zones metropolitanes on es concentra la majoria de la població, sense tenir en compte suficientment les zones rurals. Iniciatives com aquesta redueixen la bretxa existent entre els àmbits metropolità i rural, pel que fa a les infraestructures elèctriques i de telecomunicacions, bàsiques per al creixement econòmic del territori. És imprescindible doncs que les administracions, empreses i la societat en general tinguen fòrums de debat sobre aquest tema i el Rural Smart Grids és un punt d’intercanvi d’opinions, idees i propostes que ajuda a dinamitzar el concepte eficiència en l’àmbit “Telecomunicacions – Món Rural”.

És possible el desenvolupament del concepte Smart City sense l’Smart Rural? Quin és el paper del món rural en aquest àmbit?

No cal pensar en projectes diferents. Els ciutadans, les mercaderies, els productes es mouen en tots dos entorns i la societat ha d’evitar diferències sobre aquest tema. Encara que el focus pugui variar i sigui, i hagi de ser en certs aspectes diferent, la base és exactament la mateixa. Serem més eficients si sumem City i Rural en lloc d’excloure l’un de l’altre. Es poden i deuen retroalimentar, és impensable el no aprofitar sinèrgies entre tots dos, i més en un país com el nostre. Hi ha desenvolupaments que aporten valor a tots dos mons i uns altres que són independents però que en un alt percentatge permetran aprendre per a trobar noves propostes extrapolables del City al Rural i a l’inrevés.

Quin impuls necessiten les rural smart grids per a la seua implantació?

El primer que cal fer és fomentar l’ús mitjançant divulgació i formació dels beneficis de la seva implantació, així com facilitar l’accés a les solucions existents i l’involucració en les noves a desenvolupar. Es tracta d’influir en la forma de pensar de la societat fent-la partícip dels beneficis que ens aporta. A més, s’haurien de crear models de servei que evidencien la seva rendibilitat, que per cert no té perquè ser únicament en termes econòmics.

Quines són les principals idees de la teva ponència “Infraestructures i smart grids en els entorns rurals”?

La principal idea és la potenciació del model d’ús de les infraestructures en “modalitat servei”. Això és, oferint la possibilitat d’una plataforma que aglutini els millors resultats dels millors proveïdors, operadors i desenvolupadors. La gran capil·laritat de la xarxa actual i dels nous desplegaments que Abertis Telecom està realitzant, garanteixen cobertura tecnològica en tot el país, amb independència de si es tracta de zones urbanes o rurals. Així doncs una vegada existeix la possibilitat d’utilitzar la tecnologia, es tracta de potenciar l’ús eficient de la mateixa entre els diferents actors implicats i això comporta la proposta de modalitat de servei d’Abertis Telecom des de la neutralitat de la xarxa.

Com valores el desenvolupament de les rural smart grids a Espanya i a Catalunya?

S’ha iniciat un camí fruit de l’evolució i la necessitat d’adaptació a un entorn canviant. És necessari que tots els actors segueixin treballant en això a fi d’aconseguir el màxim profit de tots els recursos que el nostre país disposa unint City i Rural.

This entry was posted in Entrevista. Bookmark the permalink.

Deja un comentario