El programa del RSG’15 ja es pot consultar

Per avançar en les solucions “smart” per a la transició energètica i el desenvolupament rural, el proper 18 de novembre intercanviarem parers i experiències amb Melville Kendal (Hampshire County Council – UK), Francesca Poggi (Universidade NOVA de Lisboa), Poul Ostergaard (Aalborg Universitet – DK) , Daniel Bannasch (MetropolSolar Rhein-Neckar/MPS Energie Institut – DE)  i Thomas N. Mikkelsen (VaasaETT Oy Ab Ltd – FN), entre altres. Consulta el programa.

Posted in Noticies | Leave a comment

L’Edició 2015 del Rural Smart Grids al SCEWC, sota el títol “Transició energètica i equilibri territorial”

Enguany el RSG aposta per aprofundir en el diàleg urbà – rural, el proper 18 de novembre, per teixir complicitats que permetin impulsar el desenvolupament d’ambdós medis a partir de l’adaptació tecnològica a les diferents realitats, oferint oportunitats de negoci i, sobretot, millorant la qualitat de vida de la població visqui on visqui. Donar resposta al repte d’assolir un país resilient en matèria energètica implica enllaçar l’entorn rural, generador d’energia, amb l’entorn urbà, principal consumidor, de manera sostenible.

Aquestes sinèrgies han de portar solucions a problemes comuns, com és la mobilitat sostenible o el proveïment segur d’energia de manera local, ajudant a superar o aprofitar les diferents densitats de població o l’orografia i climatologia, que condicionen els graus d’accessibilitat, de connectivitat i de mobilitat.

A través de les ponències, els casos concrets i el debat entre els assistents, afrontarem tot allò relacionat amb la dinamització de l’eficiència energètica, les energies renovables i l’autosuficiència, en l’àmbit local i regional. Podeu consultar el programa i fer la inscripció al següent enllaç.

Posted in Noticies | Leave a comment

Catalunya necessita la participació activa del món rural per assolir un model energètic sostenible

  • El 3r Congrés Rural Smart Grids posa de manifest que l’impuls de les xarxes intel·ligents al món rural requereix nous models de negoci descentralitzats, amb un usuari amb més capacitat de decisió, i vinculats a l’economia circular
  • L’organització ha fet públiques aquesta setmana les conclusions del congrés que va tenir lloc a Barcelona en el marc de l’Smart City Expo & World Congress

Sense l’àmbit rural no és possible el desenvolupament de les smart cities i la seva aposta per la sostenibilitat i l’eficiència en l’ús de l’energia i d’altres recursos (electricitat, comunicacions, aigua, gas, mobilitat i aliments). La transició cap a un nou model energètic “implica un paper específic i protagonista del medi rural, paper que cal saber integrar amb la dinàmica social i econòmica actual per fer-ne una oportunitat”, afirma Pep Salas, coordinador del comitè tècnic del Congrés Rural Smart Grids. En aquest sentit, s’han d’aprofitar les sinèrgies amb els avenços de les smart cities i les oportunitats de negoci, ocupació i desenvolupament local que representa l’smart rural. En el cas català, l’impuls de les xarxes elèctriques intel·ligents o rural smart grids és una aposta per la sobirania i la resiliència energètica del nostre país. “La urgència d’una transició energètica (es produeix), especialment a Catalunya, per la feblesa que representa tenir una factura d’importació de combustibles fòssils anual tan alta”, indica Salas. Les energies renovables milloren la competitivitat, redueixen costos, generen ocupació i afavoreixen la resiliència energètica d’un país com Catalunya, molt dependent de les importacions d’energia, que cobreixen el 90% de les necessitats.

Continue reading

Posted in Notes de premsa | Leave a comment

Experiències “Rural Smart Grids”

Un recull d’experiències i iniciatives que serveixen d’exemples de les Rural Smart Grids i que són llavor i motor d’un nou model energètic. Totes tenen en comú la producció distribuïda o local d’energies renovables, l’ús de la tecnologia smart per la seva implementació i una major implicació i participació de l’usuari.

Continue reading

Posted in Notes de premsa | 1 Comment

El Congrés Rural Smart Grids conclou que és necessari un pacte de país per fer una transició energètica que compti amb el món rural

  • L’equilibri territorial ha de ser un dels elements fonamentals d’un nou model energètic distribuït a partir de fonts renovables i amb major participació del consumidor
  • S’ha destacat la necessitat d’un marc regulador i polítiques públiques que ajudin a crear un entorn favorable a nous operadors energètics i de telecomunicacions locals i de petita dimensió

  • La col·laboració público-privada és clau per impulsar la transició energètica cap un sistema més sostenible i eficient

  • L’impuls de les xarxes elèctriques intel·ligents al món rural requereix de nous models de negoci i de l’aprofitament de les sinèrgies amb l’smart city

El Congrés del Rural Smart Grids ha conclòs amb la solicitud d’ un pacte de país per fer la transició energètica cap a un nou model sostenible i basat en les renovables que tingui en compte el món rural, en paraules del coordinador del Comitè Tècnic del Congrés, Pep Salas. La base d’aquest pacte ha de ser l’equilibri territorial en el model energètic per a un sistema distribuït a partir de fonts renovables i amb major participació del consumidor. Salas assenyala que s’ha de pensar en clau de país i superar l’esquema del territori com a aportador de recursos i la ciutat com a consumidora. Així, per impulsar les xarxes elèctriques intel·ligents al món rural s’han de desenvolupar nous models de negoci i aprofitar al màxim les sinèrgies amb l’smart city. A més, la col·laboració público-privada és clau per impulsar la transició energètica cap un sistema més sostenible i eficient i per promoure les xarxes intel·ligents en l’entorn rural. Amb aquestes conclusions s’ha tancat el 3r Rural Smart Grids, que s’ha celebrat en el marc de l’Smart City Expo & World Congress a Barcelona. Sota el títol Smart rural & city: un concepte, dues realitats, aquest ha estat el primer cop que col·laboren els dos esdeveniments i que s’ha abordat la relació i la interacció entre les realitats urbana i rural.

Continue reading

Posted in Notes de premsa | Leave a comment